Al meer dan 2.000 ondernemers gingen je voor....

Online afsprakensysteem maken met Manuela cartoon

Weblish bestaat sinds 2012 en heeft al ruim 2.000 zelfstandig ondernemers geholpen met het verbeteren van hun online zichtbaarheid via het geven van gerichte trainingen. Veel van de klanten uit de beginperiode komen nog steeds bij ons langs voor een soort  'apk' voor hun online aanwezigheid (websites, nieuwsbrieven, social media, online leeromgeving, etc).

Geloof me: daar zijn we dan ook apetrots op! 

Het is onze missie is om er voor te zorgen dat zzp-ers maximaal kunnen beschikken over de voordelen die het werken via internet te bieden heeft, en dat ze met een klein budget een zo groot mogelijke impact met hun marketingacties kunnen maken.

Vooral zelfstandig ondernemers in de dienstverlenende sector: Virtual Assistants, Personal assistants, freelance office professionals, coaches, trainers, fotografen, tekstschrijvers, consultants, therapeuten en adviseurs) ervaren onze no-nonsense manier van werken als prettig.

Passen wij bij elkaar?

Je bent bij Weblish aan het juiste adres als :

 • je je bedrijf op een professionele, maar wel authentieke en integere manier online wilt neerzetten
 • je een nieuwe website wilt die niet alleen goed vindbaar is, maar ook klanten oplevert
 • je meer klanten nodig hebt via je bestaande website
 • je een dienstverlenende ZZP-er bent zoals een virtual assistant, coach, trainer, consultant, accountant, boekhouder, ontwerper, schoonheidsspecialiste, etc. en je online aanwezigheid een nieuwe impuls wilt geven
 • je zelf in de vingers wilt krijgen hoe je via je website nieuwe klanten kunt aantrekken
 • je weet dat online succes niet iets is wat in 1 nacht gebeurt, en een investering vraagt in tijd, geld, geduld  en energie.
 • je vertrouwt op onze inzichten hoe we je website goed voor jou kunnen laten werken.
 • je niet voor ons kiest omdat we 'alleen maar voordelig' zijn. We zijn geen kiloknallers, maar vol commitment...
 • je graag leert in een open, gezellige, informele setting waarbij je we je verwennen met koekjes, fruit en sapjes...
 • je niet voor de 'quick fix' gaat, maar voor de lange termijn oplossing.
 • je bewust bent dat het hebben van een website geen eindstation is, maar een middel om online groei te kunnen bewerkstelligen
 • je een partij zoekt waar je voor ál je vragen over hoe je online sterker wordt, terecht kunt.

Het kan dus best zijn dat je je hélemaal niet herkent in bovenstaande punten.......

In dat geval vrees ik dat Weblish niet de partij is, die jou je online succes gaat brengen. Herken je je wel in deze punten? Neem dan een keer contact op: ik denk dat we een goede match zullen zijn!

Lidmaatschap NRTO

Weblish staat voor kwaliteit en is daarom lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is een vereniging voor particuliere opleidingsinstituten. De NRTO stelt zich tot doel de kwaliteit van het particulier onderwijs inzichtelijk te maken en te bevorderen.

Gedragscode van de NRTO

Het gedrag van de leden van de NRTO moet in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de branche. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’ gehanteerd.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid motiveringsplicht).

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Die beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

 • zorgvuldigheidsbeginsel
 • rechtszekerheidsbeginsel
 • redelijkheidsbeginsel
 • betrouwbaarheidsbeginsel
 • kenbaarheidsbeginsel

Documenten

Algemene leveringsvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 11 november 2011.

De Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijken.

De Algemene Leveringsvoorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Documenten