Weblish biedt verschillende workshops en cursussen aan via de website weblish.nl. Van online marketing tot het bouwen van websites. Daarbij verwerken wij ook persoonsgegevens van onze klanten. Jouw privacy is voor Weblish van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze diensten verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Weblish. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, het contactformulier op de website invult, met ons chat of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Blogs

Op onze website publiceren wij verschillende blogs. Op die manier kunnen wij onze websitebezoekers, klanten en anderen informeren over diverse onderwerpen, denk aan online marketing. Indien je een blog schrijft voor Weblish dan verwerken wij persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij verschillende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Foto
 • Inhoud van de blog

We bewaren jouw gegevens zolang als het onderwerp nog relevant is, maar met een maximum van 10 jaar na publicatie.

Plaatsen en afhandelen bestelling

Als je je aanmeldt voor een workshop, cursus of een andere dienst die wij via onze website aanbieden, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die tot stand komt tussen jou en Weblish (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

 Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Account aanmaken

Tijdens het plaatsen van je eerste bestelling, kun je bij ons een account aanmaken. Zo hoef je in het vervolg niet meer alle gegevens in te vullen, maar kun je volstaan met je inloggegevens om de bestelling te plaatsen. Voor het aanmaken van een account verwerken wij de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam of e-mailadres
 • Wachtwoord
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je voor het laatst gebruik hebt gemaakt van je account, omdat we er dan vanuit gaan dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten.

Nieuwsbrief

Wij versturen wekelijks/maandelijks een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reviews

Je hebt de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van derde partijen die reviews plaatsen zoals Feedback Company, Facebook en Google. De reviews zijn te lezen op de websites van deze partijen. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je wilt weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun eigen website.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf invloed hebt op wat voor informatie je achterlaat in de klantbeoordeling.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling
 • Inhoud van het bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je de review hebt achtergelaten.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Weblish deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Trainingslocaties
 • ZZP’ers
 • Partners
 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Reviewbedrijven
 • UWV
 • Belastingdienst

Om de dienstverlening te verlenen kan Weblish jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Weblish doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Samenwerking als externe scholingspartner

Weblish is een scholingspartner van diverse organisaties. Dat houdt in dat mensen via deze organisaties bij ons een cursus of workshop kunnen volgen. Weblish, alsook de medewerkers van Weblish en de trainers die de cursussen of workshops verzorgen, zijn verplicht tot geheimhouding. Hiervoor is een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De persoonsgegevens die wij van de externe partij ontvangen worden slechts gebruikt voor deelname aan de cursus of workshop (uitvoering van de overeenkomst), tenzij we de gegevens nodig hebben om aan wettelijke verplichting te voldoen.

Informatiebeveiliging

Weblish heeft een systematiek voor informatiebeveiliging en handelt daarnaar.

Weblish gaat vertrouwelijk om met gegevens van klanten conform de systematiek voor informatiebeveiliging.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Weblish neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wij begrijpen namelijk hoe belangrijk het is om je gegevens veilig te bewaren en wij gebruiken daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen om hiervoor te zorgen. Wij staan inzage van jouw gegevens uitsluitend toe aan personen die hier een gerechtvaardigd zakelijk belang bij hebben, met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid. Wij beschikken over processen om potentiële inbreuken op de informatiebeveiliging af te handelen, waaronder communicatie naar jou en onze toezichthouders als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Inloggen op online leeromgevingen van Weblish

E-learning is puur ter ondersteuning van de liveprogramma’s. In de e-learning (online leeromgeving) zijn, als naslagwerk, video’s met opnames van de trainingen te vinden voor bestaande cursisten van Weblish. Deelnemers een mail met hierin hun inloggegevens. Er moet altijd met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord ingelogd worden. Gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord aanpassen.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID


Als onafhankelijke review partij bevestigt The Feedback Company dat Weblish door klanten is beoordeeld met een 9.5 uit 10. In totaal zijn 186 reviews gegeven. Bekijk deze reviews.