Voor een klacht over onze dienstverlening willen we je vragen deze per e-mail of post te verzenden aan:

Contactgegevens Weblish

Weblish
T.a.v. de directeur M. van Prooijen
De Stadstuin Jin Jersey
Vrieslantlaan 6, unit 23
3526 AA Utrecht, Nederland
E-mail: info@weblish.nl

Hiervoor kan bijgaand formulier worden gebruikt:
Klachtenformulier Weblish